Vereniging Heveadorp Duurzaam

Begin 2022 werd de vereniging “Heveadorp Duurzaam” opgericht. Het doel van deze vereniging is de “verduurzaming” van Heveadorp, maar wel onder de voorwaarde dat alle bewoners via deze vereniging inspraak (kunnen) hebben over de wijze waarop de energiemaatregelen in het dorp worden uitgevoerd. 

Het doel van deze vereniging is de “verduurzaming” van Heveadorp, maar wel onder de voorwaarde dat alle bewoners via deze vereniging inspraak (kunnen) hebben over de wijze waarop de energiemaatregelen in het dorp worden uitgevoerd. 

Wat aan de oprichting vooraf ging

Binnen Heveadorp is een groep bewoners al sinds 2016 actief bij de verduurzaming en energiebesparing van de woningen. Dit heeft bijgedragen aan onder meer de aanleg van zonnepanelen op 115 koopwoningen (stand eind 2021), betere isolatiemaatregelen en in het algemeen aan de bewustwording over het gebruik van (fossiele) energiebronnen. De afgelopen jaren is er aan veel bewoners advies en ondersteuning gegeven, vanuit de “Reductie Regeling Energiesubsidie” (RRE), en er zijn nieuwsbrieven, bijeenkomsten en workshops, geweest. Deze activiteiten zijn door de bewoners vaak positief ontvangen en ook passen ze bij het plan van aanpak “Transitievisie Warmte“, dat november 2021 door de gemeente Renkum is opgesteld.

Tegelijkertijd werd er gewerkt aan het project “Wijk van de Toekomst” waarbij de mogelijkheden werden onderzocht om bij de woningen van Heveadorp de komende decennia het gebruik van aardgas te verminderen of af te bouwen.

Dit laatste veroorzaakte stevige discussies binnen Heveadorp, met name over de aanpak en de wijze waarop dit project werd uitgevoerd. Verschillende bewoners wilden daarom opnieuw nadenken over de manier waarop we de activiteiten op het gebied van energie en duurzaamheid binnen Heveadorp zouden kunnen vormgeven.

Website-HD – 18

Herstart

Om te zorgen dat alle meningen in het dorp gehoord worden, is besloten om een ‘herstart’ te maken. Voor- en tegenstanders van de wijze waarop de ‘energietransitie’ uitgevoerd wordt, hebben elkaar gevonden in de wens om Heveadorp duurzaam te maken. Dat leidde tot de oprichting van “Heveadorp Duurzaam”. Kijk voor meer informatie op de website van de vereniging.